CHIEF EXECUTIVE MEMBERS

  • Revichandran P R (General Manager)

  • Venugopalan K (Dy.General Manager)

EXECUTIVE OFFICER/SENIOR BRANCH MANAGER
Names Phone Number
Res. Mob.
K.B.JANZAMMA 0484-2445461 9847374035
TESSY JOSE 0487-2447622 9495089122
K.K.ROSY 0487-2447622 9495089122
M.A.ANNIE 0487-2398691 9995316650
P.K.JAMEELA 0487-2429184 9495739825
K.N.UNNIKRISHNAN 04885-275229 9446335229
K.VENUGOPALAN 0487-2286507 9496348952
C.P.VALSALA 0480-2821040 9495693509
C.P.PHILOMINA 0487-2389896 9995979460
SATHY K.V 0487-2397869 9497316132
MARY P.O 0487-2278666 9605242487
SUSHAMA P.G 0487-2395390 9495882872
SATHYAN P 0480-2720570 9447832666
JOSEPH U.J 0487-6524880 9249239202
GEETHA K.P 0487-2361850 8281431850
VISWANATHAN A.R 0487-2201451 9446760850
AGRICULTURAL OFFICER
Names Phone Number
Res. Mob.
K .SARASWATHI --- 8606355204
BRANCH / SECTION MANAGER
Names Phone Number
Res. Mob.
MARY K.V 0480-2891178 9495668112
DAISY C.A 0480-2706477 9895742494
SABEENA.M.S 0487-3267264 9995772875
JAMES PI 0480-2738010 9048741291
SNEHALATHA M.P 0487-2273637 9495421299
ANTO.T.P 0487-2309139 9895226064
BABY MATHEW 0487-2695642 9744493350
SHIM GEORGE P 0480-2786262 9447441636
OUSEPH C.S 04884-266456 9656331620
UDAYAKUMAR C.D 0480-2770080 9447993460
JALAJAKUMAR1 V.B 0487-2201241 9809548307
CHANDRAMOHANAN P.R 0480-2709515 9387506286
ASOKAN K.V 0487-2291920 9846291920
REMA P.P 0487-2316297 9495885314
SARAMMA MATHEW, WDO 0487-2384969 9447734969
KARUNAKARAN. K.S 0487-2273172 9446322172
ROSY .C .D 0480- 2273172 9446233517
JAMES CHIRAYATH F 04885-243095 9496168295
SHYLAJA.E.N.N 0480-2801230 9497655940
RATHNAM. K.K 0487-2695589 9495462340
SHYLA. K.M 0480-2805971 9495871630
BEENA P.V 0487-NIL 8086319809
GIRIJA P.R 0487-2286238 9961124059
BHAVANI T.V 04885-286105 04885-286105 9539642201
RADHAKRISHNAN U.T 0484-2446585 9495364253
SATHY B.A 0487-2333355 9400433356
JAYASREE .K.V 0487-23380051 9495883805
JAYASREE.K.V 0487-2204637 9446939043
DAVIS.K.L 0480-2754117 9497073013
SUMATHY T.A 0487-2385214 9495985214
AJAYAKUMAR A.A 0487-2380160 9497457994
SUMAHARSHAN K.R 0487-2316426 9495739456
VANAJAKUMARI K 0480-2881732 9447992311
RAVI V 0487-2311961 9446872770
VASANTHAKUMARI P.V 0487-2442869 9400662869
MARIAMMA P.F NIL 9388799516
SOJA SUNNY 0487-2427328 9497623115
BABY ANTONY K 0487-2371369 9961995369
V1JAYAN K.A 0487-2211945 9605901138
VALSALA P.0 0487-2388818 9656570632
PRADEEPKUMAR P.K 0487-2308569 9446873292
SMITHA P.S 0480-2864617 9446464617
UNNIKRISHNAN M 0480-2790443 9447618460
SANDHYA P.S 0487-2360884 9495422552
PRABHAVATHY 0487-2213530 9744365360
SUPRIYA T.S 0487-2693509 9497315941
NOUSHAD M.K 0480-2607001 9446461321
SUMALATH 0487-2332765 9745706633
SASIKUMAR P.S 0487-2305281 9895085281
MURALI K 0487-2316302 9446142614
VANAJA T.V 0487-2338159 9746545107